Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

GEGEVENSBESCHERMING

GEGEVENSBESCHERMING

Wij zullen u hieronder informeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder in overeenstemming met BDSG nF en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 'AVG') over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf . Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en sociale media-profielen. Voor de definitie van termen als “persoonsgegevens” of “verwerking” verwijzen wij naar artikel 4 AVG.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon Onze verantwoordelijke persoon (hierna “verantwoordelijke persoon”) in de zin van artikel 4 para. 7 AVG is:ONE HOUSEPestalozzistrasse 40A80469, München, DuitslandManaging Director Jan-Willem van den BoschE-mailadres: hello@onehouse.de Soorten gegevens, doeleinden van verwerking en categorieën van betrokkenen

Hieronder informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.

1. Soorten gegevens die wij verwerken Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites etc.), inventarisgegevens (naam, adres etc.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax etc.), betalingsgegevens (bank details, accountgegevens, betalingsgeschiedenis enz.), contractgegevens (voorwerp van het contract, looptijd enz.), inhoudsgegevens (tekstinvoer, video's, foto's enz.), communicatiegegevens (IP-adres enz.). ), 2. Doeleinden van de verwerking volgens artikel 13, lid 1 c) AVG Verwerking van contracten, doeleinden van bewijsvoering/bewaring van bewijsmateriaal, technisch en economisch optimaliseren van de website, gemakkelijke toegang tot de website mogelijk maken, voldoen aan contractuele verplichtingen, contact met u opnemen bij juridische klachten van derden, het voldoen aan wettelijke bewaarplichten, optimaliseren en statistische evaluatie van onze dienstverlening, ondersteunen van commercieel gebruik van de website, verbeteren van de gebruikerservaring, gebruiksvriendelijk maken van de website, economische werking van advertenties en website, marketing/ verkoop/reclame, aanmaken van statistieken, bepalen van de kans op kopiëren van teksten, vermijden van SPAM en misbruik, afhandelen van een sollicitatieprocedure, klantenservice en klantenservice, verwerken van contactverzoeken, voorzien van websites van functies en inhoud, beveiligingsmaatregelen, ononderbroken, veilige werking van onze website, 3. Categorieën van betrokkenen volgens artikel 13, lid 1 e) AVG bezoekers/gebruikers van de website, klanten, leveranciers, geïnteresseerden, sollicitanten, medewerkers, medewerkers van klanten of leveranciers,

De getroffen personen worden gezamenlijk “gebruikers” genoemd.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Als wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG de wettelijke basis.
 2. Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren of op uw verzoek precontractuele maatregelen uit te voeren, is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG de wettelijke basis.
 3. Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijvoorbeeld wettelijke bewaarplichten), is artikel 6, lid 1, zin 1, letter c) AVG de wettelijke basis.
 4. Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is artikel 6, lid 1, zin 1, letter d) AVG de rechtsgrondslag.
 5. Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons of die van een derde partij te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen, is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG de wettelijke basis.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen en verwerkers

In de regel geven wij zonder uw toestemming geen gegevens door aan derden. Als dit het geval is, vindt de overdracht plaats op basis van de bovengenoemde rechtsgronden, bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan online betalingsaanbieders ter uitvoering van de overeenkomst of op grond van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke verplichting om de gegevens vrij te geven voor met als doel strafrechtelijke vervolging of om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.
We maken ook gebruik van contractverwerkers (externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor webhosting van onze websites en databases) om uw gegevens te verwerken. Indien in het kader van een opdrachtverwerkingsovereenkomst gegevens aan de verwerker worden doorgegeven, gebeurt dit altijd in overeenstemming met artikel 28 AVG. Wij selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren deze regelmatig en hebben het recht om instructies te geven over de gegevens. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de nieuwe versie van de BDSG en de AVG.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Met de goedkeuring van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa ontstaan. Uw gegevens worden dan ook voornamelijk verwerkt door bedrijven waarop de AVG van toepassing is. Als de verwerking plaatsvindt door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de bijzondere eisen van artikel 44 ev AVG. Dit betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals het vaststellen van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met het EU-niveau dat officieel is erkend door de Europese Commissie of het voldoen aan officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen, de zogenaamde “standaard contractuele clausules". Voor Amerikaanse bedrijven voldoet de onderwerping aan het zogenaamde “Privacy Shield”, de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS, aan deze vereisten.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, tenzij verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de handelsrechtelijke bewaarplichten voor zakelijke brieven overeenkomstig artikel 257, lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (6 jaar) en de belastingrechtelijke bewaarplichten voor kwitanties overeenkomstig artikel 147, lid 1 AO (10 jaar). Wanneer de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij opslag nog noodzakelijk is om een ​​contract af te sluiten of om de overeenkomst uit te voeren.

Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Terbeschikkingstelling van onze website en creatie van logbestanden

 1. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (dus geen registratie of enige andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u ervoor kiest onze website te bekijken, verzamelen wij de volgende informatie: • IP-adres;
  • Internetprovider van de gebruiker;
  • Datum en tijdstip van ophalen;
  • Browsertype;
  • Taal- en browserversie;
  • Inhoud van de opvraging;
  • tijdzone;
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode;
  • Hoeveelheid gegevens;
  • Websites waarvan het verzoek afkomstig is;
  • Besturingssysteem.
  Deze gegevens worden niet samen met uw andere persoonsgegevens opgeslagen.

 2. Deze gegevens dienen ervoor om onze website op een gebruiksvriendelijke, functionele en veilige manier met functies en inhoud aan u aan te bieden, evenals voor de optimalisatie en statistische evaluatie ervan.

 3. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 4. Om veiligheidsredenen slaan wij deze gegevens op in serverlogbestanden voor een bewaartermijn van 7 dagen. Na het verstrijken van deze periode worden ze automatisch verwijderd, tenzij we ze nodig hebben om te bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wettelijke overtredingen.

Koekjes

 1. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De op deze manier verkregen informatie heeft tot doel ons webaanbod technisch en economisch te optimaliseren en u gemakkelijker en veiliger toegang te geven tot onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u onder verwijzing naar onze gegevensbeschermingsverklaring over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken of kunt voorkomen dat ze worden opgeslagen (“opt-out”). Onze website maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden:

  • Sessiecookies: Wij gebruiken zogenaamde cookies om meervoudig gebruik van een aanbod door dezelfde gebruiker te herkennen (bijvoorbeeld als u bent ingelogd om uw inlogstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te geven tot onze site. Wanneer u de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies verwijderd.

  • Permanente cookies: deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  • Cookies van derden: Afhankelijk van uw wensen kunt u uw browserinstellingen configureren en b.v. B. Weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer over deze cookies in de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen van de externe aanbieders.

 2. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, zin b) AVG, als de cookies zijn ingesteld om een ​​contract te initiëren, bijvoorbeeld bij het plaatsen van bestellingen, en anders hebben we een legitiem belang bij de effectieve functionaliteit van de website, zodat in dit geval is Art 6 Paragraaf 1 Zin 1 Letter f) AVG de wettelijke basis.

 3. Bezwaar en “opt-out”: U kunt doorgaans voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van ons aanbod. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden voor advertentiedoeleinden via een zogenaamde “opt-out” via deze Amerikaanse website ( https://optout.aboutads.info ) of deze Europese website ( http://www .youronlinechoices.com/de /voorkeurenbeheer/ ).

Verwerken van contracten

 1. Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. bedrijf, titel/academische graad, namen en adressen, evenals contactgegevens van gebruikers, e-mail), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen (Weten wie de contractpartner is; rechtvaardiging, inhoud en uitvoering van het contract; controle van de plausibiliteit van de gegevens) en diensten (bijvoorbeeld contact opnemen met de klantenservice) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b ) AVG. De in onlineformulieren als verplicht gemarkeerde gegevens zijn vereist voor het sluiten van het contract.

 2. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze vorderingen na te streven (bijvoorbeeld overdracht aan een advocaat voor incasso) of om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld de gegevens over te dragen aan betalingsproviders) of er sprake is van een wettelijke verplichting daartoe in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter c) AVG.

 3. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.

 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de inventaris- en contractgegevens als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract en er geen aanspraken kunnen worden gedaan op het contract omdat deze zijn verlopen (garantie: twee jaar / standaardbeperking: drie jaar). Op grond van handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Als de overeenkomst echter na drie jaar wordt beëindigd, beperken wij de verwerking, waardoor uw gegevens alleen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Informatie in het gebruikersaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd.

Online betalingsprovider

 1. Bij betaling via “Paypal” wordt de facturering uitgevoerd via PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Web: paypal.de , https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .
  Bij betaling via “Sofort.com” vindt de facturering plaats via Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ .
  Hierna “online calculator” genoemd. De online factureerders verzamelen, bewaren en verwerken uw gebruiks- en factureringsgegevens om de dienst die u gebruikt te bepalen en te factureren. De gegevens die in de online rekenmachines worden ingevoerd, worden uitsluitend door hen verwerkt en opgeslagen. Als de online-factureerders de gebruikskosten niet of slechts gedeeltelijk kunnen innen of de online-factureerders nalaten dit te doen vanwege een klacht van u, worden de gebruiksgegevens door de online-factureerders doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon en indien nodig geblokkeerd door de verantwoordelijke persoon. Hetzelfde geldt ook als bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij een transactie van u terugdraait op kosten van de verantwoordelijke.

 2. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, letter b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de verantwoordelijke persoon om een ​​contract uit te voeren. Daarnaast worden op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke externe online calculators gebruikt om u de veiligste, eenvoudigste en meest uiteenlopende betalingsmogelijkheden te kunnen bieden.

 3. Met betrekking tot de bewaartermijn, intrekking, informatie en rechten van betrokkenen verwijzen wij naar de bovenstaande gegevensbeschermingsverklaringen van de online factureringsbedrijven.

Neem contact met ons op via contactformulier / e-mail / fax / post

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek.

 2. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens, als u uw toestemming heeft gegeven, is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in het kader van een contactverzoek of e-mail, brief of fax is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. De verantwoordelijke persoon heeft een legitiem belang bij het verwerken en opslaan van de gegevens om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, bewijsmateriaal uit aansprakelijkheidsredenen te kunnen bewaren en, indien nodig, aan zijn wettelijke bewaarplichten voor zakelijke brieven te kunnen voldoen. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG.

 3. Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons Customer Relationship Management Systeem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbaar systeem.

 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd. Vragen van gebruikers die een account of contract bij ons hebben, bewaren wij gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van het contract. Bij wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan: einde van de bewaarplicht van het handelsrecht (6 jaar) en het belastingrecht (10 jaar).

 5. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens.

Telefonisch contact

 1. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer verwerkt en tijdelijk opgeslagen of weergegeven in het RAM/cache van het telefoonapparaat/display om het contactverzoek te kunnen verwerken en af ​​te handelen. De gegevens worden opgeslagen om aansprakelijkheids- en veiligheidsredenen, om bewijs van de oproep te leveren en om economische redenen om terugbellen mogelijk te maken. Bij ongeoorloofde reclameoproepen blokkeren wij de telefoonnummers.

 2. De wettelijke basis voor de verwerking van het telefoonnummer is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

 3. De apparaatcache bewaart de oproepen gedurende 183 dagen en overschrijft of verwijdert geleidelijk oude gegevens. Wanneer het apparaat wordt weggegooid, worden alle gegevens verwijderd en kan het geheugen worden vernietigd. Geblokkeerde telefoonnummers worden jaarlijks gecontroleerd om te bepalen of blokkeren noodzakelijk is.

 4. U kunt voorkomen dat het telefoonnummer wordt weergegeven door te bellen met een verborgen telefoonnummer.

Nieuwsbrief

 1. U kunt zich met uw vrijwillige toestemming abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren. Alleen dit is verplicht. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en dient alleen ten behoeve van een persoonlijke benadering. Voor de registratie gebruiken wij de zogenaamde “dubbele opt-in procedure”. Na registratie met uw e-mailadres ontvangt u van ons een e-mail met een bevestigingslink om uw registratie te bevestigen. Als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in de distributielijst van de nieuwsbrief en opgeslagen voor het verzenden van e-mails. Als u niet binnen 24 uur op de bevestigingslink klikt, worden uw inloggegevens geblokkeerd en na 30 dagen automatisch verwijderd.

 2. We registreren ook het IP-adres dat u bij de registratie heeft gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de dubbele opt-in (registratie en bevestiging). Het doel van deze opslag is om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewijs van uw registratie en om misbruik van uw e-mail te voorkomen.

 3. Als onderdeel van uw toestemmingsverklaring wordt de inhoud (bijvoorbeeld geadverteerde producten/diensten, aanbiedingen, advertenties en onderwerpen) van de nieuwsbrief specifiek beschreven.

 4. We gebruiken de volgende verzendserviceproviders om e-mails te verzenden:
  Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA), waarvan het privacybeleid hier https://mailchimp.com/legal/privacy te vinden is. Wij hebben met de verzenddienstverlener een orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG.

 5. Wanneer wij de nieuwsbrief versturen, evalueren wij uw gebruikersgedrag. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde “web beacons” of “trackingpixels” die worden opgeroepen wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Voor de evaluaties koppelen wij de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. In de nieuwsbrief ontvangen links bevatten ook deze ID. De gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld, zodat de ID’s niet aan uw andere persoonsgegevens worden gekoppeld en directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Met deze gegevens kunnen wij vaststellen of en wanneer u de nieuwsbrief heeft geopend en op welke links in de nieuwsbrief is geklikt. Dit heeft tot doel onze nieuwsbrief te optimaliseren en statistisch te evalueren.

 6. Wij gebruiken de hierboven verkregen gegevens om een ​​gebruikersprofiel aan te maken om de leesgewoonten en interesses van onze gebruikers te identificeren en zo de nieuwsbrief te individualiseren. Als u ook verdere acties heeft ondernomen op onze website, zullen wij deze gegevens ook koppelen om de inhoud van onze nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses.

 7. De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief, het meten van het succes en het opslaan van de e-mail is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG in combinatie met artikel 7, lid 2, nr. 3 UWG, en voor het registreren van uw toestemming, artikel 6, lid. 1 Zin 1 Letter f) AVG, omdat dit ons legitieme belang bij juridisch bewijs dient.

 8. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracking door op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief te klikken. In dit geval zou echter ook de ontvangst van de nieuwsbrief worden stopgezet. Als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailsoftware uitschakelt, is tracking ook niet mogelijk. Dit kan echter beperkingen hebben met betrekking tot de functies van de nieuwsbrief en de meegeleverde afbeeldingen worden dan niet weergegeven.

 9. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief te klikken, een e-mail te sturen of een bericht te sturen naar onze bovenstaande contactgegevens. Wij bewaren uw gegevens zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, worden uw gegevens uitsluitend anoniem bewaard voor statistische doeleinden.

Google Adsense

 1. Wij hebben op onze website advertenties van de Google-dienst “Adsense” (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) geïntegreerd. De advertenties zijn in elke advertentie gemarkeerd met de (i) opmerking “Google-advertenties”. We hebben gepersonaliseerde advertenties geactiveerd om u interessantere advertenties te tonen die het commerciële gebruik van onze website ondersteunen, de waarde ervan voor ons vergroten en uw gebruikerservaring verbeteren. Met gepersonaliseerde advertenties kunnen we gebruikers via Adsense bereiken op basis van hun interesses en demografische gegevens (bijvoorbeeld 'sportliefhebbers').

 2. Voor deze doeleinden ontvangt Google bij uw bezoek aan onze website de informatie dat u onze website heeft bezocht. Hiervoor plaatst Google een webbaken of cookie op uw computer. We kennen de volledige omvang van de gegevensverwerking en de bewaartermijn niet. De gegevens worden bovendien naar de VS overgedragen en daar geanalyseerd. Als u bent ingelogd met een Google-account, kan Adsense de gegevens aan uw account toewijzen. Indien u dit niet wenst, dient u zich uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

 3. Maar ook andere informatie kan Google hiervoor gebruiken:

  • de soorten websites die u bezoekt en de mobiele apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd;

  • Cookies in uw browser en instellingen in uw Google-account;

  • Websites en apps die u heeft bezocht;

  • Uw activiteiten op andere apparaten;

  • eerdere interacties met Google-advertenties of advertentiediensten;

  • Uw Google-accountactiviteit en -informatie.


 4. Wanneer u op een Adsense-advertentie klikt, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google verwerkt (gebruiksgegevens), waarbij de verwerking pseudoniem wordt uitgevoerd (zogenaamde "advertentie-ID") door het IP-adres met de laatste twee cijfers in te korten.

 5. Bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties koppelt Google geen identificatiegegevens uit cookies of soortgelijke technologieën aan speciale categorieën van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 9 AVG, zoals etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

 6. Het kan niet worden uitgesloten dat bovenstaande gegevens worden doorgegeven aan derden, autoriteiten of Google-partners. Op deze website zijn ook Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld. De bovengenoemde gegevens kunnen worden overgedragen aan deze derde partijen (genoemd op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 ).

 7. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 8. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de installatie van cookies door Google Adsense:
  • U kunt cookies in uw browser voorkomen door “geen cookies accepteren” in te stellen , waartoe ook cookies van derden behoren;

  • U kunt persoonlijke advertenties op Google rechtstreeks deactiveren via de link https://adssettings.google.com , hoewel deze instelling slechts geldig blijft totdat u uw cookies verwijdert. Om gepersonaliseerde advertenties op mobiele apparaten uit te schakelen, vindt u hier instructies: https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343;

  • U kunt gepersonaliseerde advertenties bekijken van derden die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor advertenties van About Ads via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http://www.youronlinechoices.com/ de /voorkeurenbeheer/ deactiveren, hoewel deze instelling slechts geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;
  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan tot gevolg hebben dat u niet langer volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

 9. In het advertentieprivacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads vindt u meer informatie over het gebruik van Google-cookies in advertenties en hun advertentietechnologieën, opslagperiode, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten.

Google AdWords met conversietracking

 1. Wij gebruiken de dienst ‘AdWords with Conversion Tracking’ (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om via advertenties op websites van derden de aandacht op onze website te vestigen. Als u op een Google-advertentie van ons klikt, wordt er een cookie in uw browser opgeslagen, die ongeveer 30 dagen geldig is. Als u vervolgens onze website bezoekt, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website heeft bezocht en welke pagina u heeft bezocht. Google maakt hier statistieken over. We kennen de volledige omvang van de gegevensverwerking niet. De gegevens worden bovendien naar de VS overgedragen en daar geanalyseerd. Als u bent ingelogd met een Google-account, kan AdWords de gegevens aan uw account toewijzen. Indien u dit niet wenst, dient u zich uit te loggen voordat u onze website bezoekt. Deze conversietracking heeft tot doel onze advertenties en website te analyseren, optimaliseren en economisch te exploiteren.

 2. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze advertenties en website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 3. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken of voorkomen dat Google cookies plaatst:

  • U kunt cookies in uw browser voorkomen door “geen cookies accepteren” in te stellen , waartoe ook cookies van derden behoren;

  • U kunt het bijhouden van conversies rechtstreeks op Google deactiveren via de link https://adssettings.google.com , maar deze instelling blijft slechts geldig totdat u uw cookies verwijdert.

  • U kunt gepersonaliseerde advertenties bekijken van derden die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor advertenties van About Ads via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http://www.youronlinechoices.com/ de /voorkeurenbeheer/ deactiveren, hoewel deze instelling slechts geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;

  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan tot gevolg hebben dat u niet langer volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.


 4. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://services.google.com/sitestats/de.html .

Google AdWords Remarketing / “Vergelijkbare doelgroepen”

 1. Wij gebruiken de applicatie Google AdWords Remarketing/Similar Target Groups (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om via advertenties op websites van derden en andere internetaanbiedingen de aandacht op onze website te vestigen . Met de remarketing- of ‘soortgelijke doelgroepen’-functie in AdWords kunnen wij u daar bereiken als u onze website al heeft bezocht en u via een advertentie aanspreken met een passende boodschap. Met remarketing kunnen we onze eerdere bezoekers met één klik terugbrengen naar onze website. Wanneer u bepaalde van onze pagina’s bezoekt, wordt er een cookie in uw browser opgeslagen, die 30 dagen geldig is. Als u vervolgens andere websites of internetaanbiedingen bezoekt, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website al hebt bezocht en daar onze advertenties weer te geven. Google maakt hier statistieken over. We kennen de volledige omvang van de gegevensverwerking niet. De gegevens worden bovendien naar de VS overgedragen en daar geanalyseerd. Volgens Google worden de via remarketing verzamelde gegevens niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens die mogelijk door Google zijn opgeslagen, maar worden ze onder een pseudoniem verwerkt. Deze remarketing heeft tot doel onze advertenties en website te analyseren, optimaliseren en economisch te exploiteren.

 2. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze advertenties en website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 3. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken of voorkomen dat Google cookies plaatst:

  • U kunt cookies in uw browser voorkomen door “geen cookies accepteren” in te stellen , waartoe ook cookies van derden behoren;

  • U kunt gepersonaliseerde advertenties rechtstreeks van Google deactiveren via de link https://adssettings.google.com , hoewel deze instelling slechts geldig blijft totdat u uw cookies verwijdert.

  • U kunt gepersonaliseerde advertenties bekijken van derden die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor advertenties van About Ads via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http://www.youronlinechoices.com/ de /voorkeurenbeheer/ deactiveren, hoewel deze instelling slechts geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;

  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan tot gevolg hebben dat u niet langer volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.


 4. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

Aangepaste Facebook-doelgroepen

 1. Op onze website gebruiken wij de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS of, als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Haven, Dublin 2, Ierland. Facebook heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ).

 2. Als u het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoekt die deze remarketingfunctie gebruiken, kunnen er op uw interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) aan u worden getoond. Wij gebruiken de remarketingfunctie om onze website economisch te optimaliseren en te exploiteren en u, indien mogelijk, reclame te tonen die u interesseert en zo onze website gebruiksvriendelijker te maken.

 3. Wanneer u onze website bezoekt, maakt uw browser verbinding met de servers van Facebook. Wij weten niet precies welke gegevens naar Facebook worden verzonden. Facebook ontvangt echter de informatie dat u een betreffende advertentie heeft bekeken of erop heeft geklikt. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook deze informatie aan uw account toewijzen.

 4. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 5. Met betrekking tot de verwerking door Facebook kunt u het privacybeleid van Facebook lezen op https://www.facebook.com/policy.php . Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe deze werkt, kun je vinden in de Facebook-helpsectie:
  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

 6. Het deactiveren van de functie “Facebook Custom Audiences” is mogelijk voor niet-ingelogde gebruikers hier [__voer de Facebook Pixel Opt-Out-link van uw website in__] en voor ingelogde gebruikers onder deze link: https://www.facebook.com/settings /?tab =advertenties# .

 7. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Analytics

 1. Wij hebben de websiteanalysetool “Google Analytics” (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd.

 2. Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Als persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, garandeert de certificering van Google in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

 3. Wij hebben de IP-anonimisering “anonymizeIP” geactiveerd, wat betekent dat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de verantwoordelijke persoon andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. We hebben ook een cross-device-analyse van websitebezoekers geactiveerd, die wordt uitgevoerd via een zogenaamde gebruikers-ID. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Het gebruik van Google Analytics heeft tot doel onze website te analyseren, optimaliseren en verbeteren.

 4. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 5. De gegevens die wij verzenden en gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch één keer per maand plaats.

 6. Meer informatie over het gegevensgebruik met Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (gebruiksvoorwaarden van Analytics), https://support.google.com/analytics/answer /6004245?hl=de (Opmerkingen over gegevensbescherming voor Analytics) en de gegevensbeschermingsverklaring van Google https://policies.google.com/privacy .

 7. Bezwaar en “opt-out”: U kunt doorgaans voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van ons aanbod. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de

 8. Als alternatief voor de bovenstaande browserplug-in kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op [__voeg hier de opt-outlink van Analytics op uw website in] te klikken. Door erop te klikken wordt een “opt-out”-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert. Deze cookie is alleen van toepassing op onze website en uw huidige browser en blijft slechts geldig totdat u uw cookies verwijdert. In dit geval moet u de cookie opnieuw instellen.

 9. U kunt de cross-device gebruikersanalyse deactiveren in uw Google-account onder “Mijn gegevens > persoonlijke gegevens”.

Youtube filmpjes

 1. We hebben YouTube-video's van youtube.com op onze website geïntegreerd met behulp van de embedded-functie, zodat ze direct op onze website toegankelijk zijn. YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We hebben de video's geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" zonder gebruik te maken van cookies om gebruiksgedrag te registreren om het afspelen van video's te personaliseren. In plaats daarvan zijn video-aanbevelingen gebaseerd op de video die momenteel wordt afgespeeld. Video's die in een ingebouwde speler in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus worden afgespeeld, hebben geen invloed op welke video's u op YouTube worden aanbevolen. Wanneer u een video start (klik op de video), ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ook zonder een Google-gebruikersaccount. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google de bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen bij uw Google-account. Google maakt op basis van dergelijke gegevens gebruikersprofielen aan en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of het optimaliseren van haar websites.

 2. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Neem rechtstreeks contact op met Google via de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring. U kunt zich hier in uw Google-account afmelden voor advertentiecookies:
  https://adssettings.google.com/authenticated .

 4. Meer informatie over het gebruik van Google-cookies vindt u in de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/t/terms en in het advertentieprivacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads en hun advertentietechnologieën, opslagperiode, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten. Algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy .

 5. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Google Maps

 1. We hebben kaarten van “Google Maps” (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij de locatie van adressen en routebeschrijvingen direct op onze website weergeven in interactieve kaarten en kunt u deze tool gebruiken.

 2. Wanneer u onze website bezoekt, waarin Google Maps is geïntegreerd, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google in de VS. Uw IP en locatie kunnen worden overgedragen aan Google. Google ontvangt ook de informatie dat u de betreffende pagina hebt bezocht. Dit gebeurt ook zonder een Google-gebruikersaccount. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google de bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen bij uw Google-account. Google maakt op basis van dergelijke gegevens gebruikersprofielen aan en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of het optimaliseren van haar websites.

 3. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Neem rechtstreeks contact op met Google via de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring. U kunt zich hier in uw Google-account afmelden voor advertentiecookies:
  https://adssettings.google.com/authenticated .

 5. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html en het advertentieprivacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads Meer informatie over het gebruik van Google-cookies en hun advertentietechnologieën, opslagperiode, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten. Algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy .

 6. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aanwezigheid op sociale media

 1. Wij onderhouden profielen of fanpagina's op sociale media om te communiceren met de daar aangesloten en geregistreerde gebruikers en om informatie te verstrekken over onze producten, aanbiedingen en diensten. De Amerikaanse providers zijn gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield en zijn daarom verplicht om te voldoen aan de Europese gegevensbescherming. Wanneer u ons profiel in het betreffende netwerk gebruikt en bezoekt, zijn de betreffende gegevensbeschermingsinformatie en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk van toepassing.

 2. De gegevens die u ons via deze netwerken toestuurt, verwerken wij om met u te kunnen communiceren en daar op uw berichten te kunnen reageren.

 3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij de communicatie met gebruikers en onze externe vertegenwoordiging voor reclamedoeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Als u de persoon die verantwoordelijk is voor het sociale netwerk uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is de wettelijke basis artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) en artikel 7 AVG.

 4. De gegevensbeschermingsinformatie, informatiemogelijkheden en bezwaarmogelijkheden (opt-out) van de betreffende netwerken vindt u hier:

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/ , Opt-Out: https://www .facebook .com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

  Google+ (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings. google.com/authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

  Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) – Verklaring gegevensbescherming: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy , opt-out: https:/ /help .pinterest.com/de/articles/personalized-ads-pinterest .

  LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Cookiebeleid en opt-out: https://www.linkedin .com/legal/cookie-policy , Privacy Shield van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Inc.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

Plug-ins voor sociale media

 1. Wij maken op onze website gebruik van social media plug-ins van sociale netwerken. Wij gebruiken de zogenaamde “twee-klik-oplossing” Shariff van c't of heise.de. Wanneer u onze website bezoekt , worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de plug-inaanbieders. Naast het logo of merk van het sociale netwerk vindt u een besturingselement waarmee u de plug-in met één klik kunt activeren. Na activering ontvangt de aanbieder van het sociale netwerk de informatie dat u onze website hebt bezocht en worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen. Dit zijn zogenaamde cookies van derden. Bij sommige providers zoals Facebook en XING wordt uw IP-adres na verzameling onmiddellijk geanonimiseerd.

 2. De plug-inaanbieder slaat de over de gebruiker verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen. Deze worden gebruikt voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van uw website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over de activiteiten van de gebruiker op onze website. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de betreffende plug-inaanbieder.

 3. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is ons legitieme belang bij het verbeteren en optimaliseren van onze website door het vergroten van ons bewustzijn via sociale netwerken, evenals de mogelijkheid om met u en gebruikers met elkaar te communiceren via sociale netwerken in overeenstemming met artikel 6. Paragraaf 1 Zin 1 sub f) AVG.

 4. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking. Ook hebben wij geen kennis van de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen. Ook over het verwijderen van de door de plug-inaanbieder verzamelde gegevens hebben wij geen informatie.

 5. Met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking verwijzen wij naar de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen van de sociale netwerken. Ook vindt u informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw persoonsgegevens te beschermen.

Facebook

 1. We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com (hoofdkantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op onze website als onderdeel van de zogenaamde “twee- klikoplossing". " geïntegreerd door Shariff. Dit kun je herkennen aan het Facebook-logo "f" of de toevoeging "Like", "Like" of "Share".

 2. Zodra u vrijwillig de Facebook-plug-in activeert, wordt er vanuit uw browser een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie, inclusief uw IP, dat u onze website hebt bezocht en draagt ​​deze informatie over aan Facebook-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account, kan Facebook deze informatie aan uw account toewijzen. Wanneer u de functies van de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken, wordt deze informatie ook door uw browser naar de servers van Facebook in de VS verzonden en daar opgeslagen en in uw Facebook-profiel weergegeven en, indien nodig, aan je vrienden .

 3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook .com/about/privacy/ . Gegevensverzameling voor de “Vind ik leuk”-knop: https://www.facebook.com/help/186325668085084 . U kunt uw instellingen met betrekking tot het gebruik van uw profielgegevens voor reclamedoeleinden op Facebook hier beheren en hier bezwaar tegen maken: https://www.facebook.com/ads/preferences/ .

 4. Als u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Facebook toegewezen.

 5. U kunt het laden van de Facebook-plug-in ook voorkomen met behulp van zogenaamde “Facebook Blockers”, die u als add-on voor uw browser kunt installeren: Facebook Blocker voor Firefox , Chrome en Opera of 1blocker voor Safari, iPad en iPhone.

 6. Facebook heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield en zorgt er daarmee voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Plus

 1. Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Google+ (G+) (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website als onderdeel van de zogenaamde “twee-klik-oplossing” van Shariff geïntegreerd. Deze kun je herkennen aan knoppen met het “+1” teken op een witte of gekleurde achtergrond.

 2. Zodra u vrijwillig de Google+ plug-in activeert, wordt er een verbinding van uw browser met de servers van Google tot stand gebracht. Google ontvangt de informatie, inclusief uw IP, dat u onze website heeft bezocht en draagt ​​deze informatie over aan de servers van Google in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw account bij Google, kan Google deze informatie aan uw account toewijzen. Wanneer u de functies van de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door op de “+1”-knop te drukken, wordt deze informatie ook door uw browser naar de servers van Google in de VS verzonden en daar evenals in uw Google+ profiel opgeslagen en, indien nodig, met uw vrienden weergegeven.

 3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google+: https://www. google.com/intl/de_de/+/policy/index.html . Gegevensverzameling voor de “+1”-knop: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy . U kunt uw instellingen met betrekking tot het gebruik van uw profielgegevens voor advertentiedoeleinden op Google hier beheren en hier bezwaar tegen maken (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated .

 4. Als u zich vóór uw bezoek aan onze website uitlogt bij Google+ en uw cookies verwijdert, worden er bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Google+ toegewezen.

 5. Google heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield en zorgt er daarmee voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Instagram

 1. Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde “twee-klik-oplossing” van Shariff. Dit herken je aan het Instagram-logo in de vorm van een vierkante camera.

 2. Als u de plug-in opzettelijk activeert, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Instagram. Instagram ontvangt de informatie, inclusief uw IP-adres, dat u onze site hebt bezocht en verzendt de informatie naar Instagram-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kan Instagram deze informatie aan uw account toewijzen en kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina's op uw Instagram-account te delen, op te slaan en indien nodig aan uw vrienden daar te laten zien. Wij hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, hoe deze worden gebruikt en hoe lang deze door Instagram worden bewaard.

 3. Als u zich vóór uw bezoek aan onze website uitlogt bij Instagram en uw cookies verwijdert, worden er bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Instagram toegewezen.

 4. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875 en over de privacy-instellingen hier: https://help.instagram.com/196883487377501 .

Pinterest

 1. We hebben plug-ins van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest, eigendom van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde “twee-klik-oplossing” van Shariff ”. Deze kun je herkennen aan knoppen met de witte letter “P” op een rode achtergrond.

 2. Als u de plug-in opzettelijk activeert, wordt er een verbinding van uw browser met de servers van Pinterest tot stand gebracht. Pinterest ontvangt de informatie, inclusief uw IP-adres, dat u onze site hebt bezocht en verzendt de informatie naar Pinterest-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kan Pinterest deze informatie aan uw account toewijzen en kunt u op de Pinterest-knop klikken om de inhoud van onze pagina's op uw Pinterest-account te delen, op te slaan en, indien nodig, aan uw vrienden daar te laten zien. Wij hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, hoe deze worden gebruikt en hoe lang deze door Instagram worden bewaard.

 3. Als u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Pinterest afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij activering van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Pinterest toegewezen.

 4. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

Gegevensbescherming voor sollicitaties en het sollicitatieproces

 1. Sollicitaties die elektronisch of per post naar de verantwoordelijke worden verzonden, worden elektronisch of handmatig verwerkt met het oog op de voltooiing van de sollicitatieprocedure.

 2. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat sollicitatiedocumenten “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” bevatten in overeenstemming met artikel 9 AVG (bijvoorbeeld een foto die informatie geeft over uw etnische afkomst, religie of burgerlijke staat), met uitzondering van eventuele ernstige handicaps die u mogelijk heeft. hebben die vrij willen beslissen, zijn onwenselijk. U dient uw aanvraag in zonder deze gegevens. Dit heeft geen invloed op uw sollicitatiekansen.

 3. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG en artikel 26 BDSG nieuwe versie

 4. Indien na afronding van de sollicitatieprocedure een arbeidsrelatie met de sollicitant wordt aangegaan, worden de gegevens van de sollicitant opgeslagen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Indien u na afronding van de sollicitatieprocedure geen baan aangeboden krijgt, worden uw ingediende sollicitatiebrief en documenten 6 maanden na verzending van de afwijzing verwijderd om te kunnen voldoen aan eventuele aanspraken en bewijsplichten op grond van de AGG.

Rechten van de betrokkene

 1. Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

  Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a), artikel 7 AVG, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan de intrekking ervan.

  Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is om een ​​contract met u uit te voeren, wat door ons wordt uitgelegd in de volgende beschrijving van de functies. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij u vragen de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar kosteloos uitoefenen. U kunt ons via de volgende contactgegevens op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen adverteren:

  EEN HUIS
  Pestalozzistraße 40A
  80469, München, Duitsland
  Algemeen directeur Jan-Willem van den Bosch
  E-mailadres: info@onehouse.de

 2. Recht op informatie
  U heeft het recht om van ons bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 AVG. Dit omvat in het bijzonder informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, de herkomst van uw gegevens, als deze niet rechtstreeks zijn verzameld. van jou.

 3. Recht op rectificatie
  U heeft het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met artikel 16 AVG.

 4. Recht op verwijdering
  U heeft het recht om uw bij ons opgeslagen gegevens te verwijderen overeenkomstig artikel 17 AVG, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag hiermee in strijd zijn.

 5. Recht op beperking
  U heeft het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken als aan een van de vereisten in artikel 18, lid 1, letters a) tot en met d) AVG is voldaan:
  • Als u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

  • de verwerking is onrechtmatig en u weigert het verwijderen van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

  • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of

  • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

 6. Recht op gegevensportabiliteit
  U heeft recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20 AVG, wat betekent dat u de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat kunt ontvangen of kunt verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

 7. Recht om te klagen
  U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding.

Dataveiligheid

Om alle persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven te beschermen en ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons en onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server versleuteld verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.