Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

CONTACTGEGEVENS

Jan Willem van den Bosch
ONE HOUSE
Pestalozzistraße 40A
80469 München

Telefoon: +49 (0) 8974038505
E-mail: hello@onehouse.de

BTW-nummer:
Btw-identificatienummer volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
DE300220388

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Rhion Verzekeringen AG
Postbus 10 12 49
41412 Neuss
Toepassingsgebied: Duitsland


KENNISGEVING VOLGENS DE REGLEMENT ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Op grond van de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder dat u naar de rechter hoeft te stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr . Onze e-mail is: hello@onehouse.de

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan het geschillenbeslechtingsproces in het kader van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform. Om contact met ons op te nemen, kunt u ons e-mailadres en telefoonnummer hierboven gebruiken.

DISCLAIMER – JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

§ 1 Waarschuwing over inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van het gratis en vrij toegankelijke journalistieke advies en nieuws dat wordt aangeboden. Bijdragen gemarkeerd met naam weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg toegang te krijgen tot de gratis en vrij toegankelijke inhoud ontstaat er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht wil de aanbieder niet juridisch gebonden zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gekoppeld, controleerde de aanbieder de externe inhoud om te zien of er sprake was van juridische overtredingen. Er waren destijds geen juridische overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving of inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Het is onredelijk dat de aanbieder externe links voortdurend controleert zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Als wij echter kennis krijgen van wettelijke overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrecht en bijkomende auteursrechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor de reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van individuele inhoud of hele pagina's is niet toegestaan ​​en is strafbaar volgens de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit op het daarvoor bestemde punt uitdrukkelijk vermeld. In dit geval gelden in elk individueel geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden.